Japane‚“@
Health & beauty care/Accessories/Cig..lighters/Other goods/Wholesale/site map

Export@&@Import@@
@@@
inquiry or opinion
By mail inquiry
About us
handling items
contact info.
English top page„Other goods

šDoraemon Ear- microphone74%OFFI
retail price\1980yen@„special price—\500yen


for carry phone
2.5ƒΣEar-microphone terminaliNot for 3.5ƒΣj
Sales company======Rana.Co.LTD Japan Osaka
planning company ===Shougakkan Production Japan
made in china
big picture

SEIKO-‚T MADE IN JAPAN

other picture page 1

other picture page 2
FOB Japan Price @@ (Need ‚d‚l‚r-@Freight).
 
SNXB01J@@—8,7‚O‚O
SNY001J@@—8,7‚O‚O
SNY003J@@—8,7‚O‚O
SNY005J@@—8,7‚O‚O
SYM875J@@—8,7‚O‚O
SYM347J@@—7,2‚O‚O
SYM349J@@—7,2‚O‚O
SYM337J@@—7,2‚O‚O
SYM339J@@—7,2‚O‚O
SYM737J@@—8,4‚O‚O
SYM739J@@—8,4‚O‚O
SNXM17J@@—7,2‚O‚O
SNXM19J@@—7,2‚O‚O
SNX787J@@—7,2‚O‚O
SNXS75J@@—7,2‚O‚O
SNXS79J@@—7,2‚O‚O
SNXD75J@@—7,2‚O‚O
SNXD81J@@—7,2‚O‚O
SNXD83J@@—7,2‚O‚O
SNXB17J@@—8,8‚O‚O
SNXB20J@@—8,8‚O‚O

1 shipment - 12ps  @@2003/11/12

Please contact by e-mail